Bếp ga âm Sanko

Bếp ga âm SANKO SPN 7272

Bếp ga âm SANKO SPN 7272

Giá bán :  2.500.000 VNĐ Thông số kỹ thuật Bếp ga âm SANKO SPN 7272 : Bếp gas Sanko, Bếp ga SANKO SPN 7272 Thương hiệu : Bếp ga Sanko Loại sản phẩm : bếp ga âm kính Số bếp   

Bếp ga âm Sanko SH-281-BC

Bếp ga âm Sanko SH-281-BC

Giá bán :  4.000.000 VNĐ Thông số kỹ thuật Bếp ga âm Sanko SH-281-BC : – 2 Bếp gas, màu xanh cobalt – Kích thước: 750 x 440 x 70 mm – Kích thước lắp đặt: 645 x 365 mm –

Bếp ga Sanko SPN 7275 CG

Bếp ga Sanko SPN 7275 CG

Giá bán :  2.100.000 VNĐ Thông số kỹ thuật Bếp ga Sanko SPN 7275 CG : Bếp gas Sanko SPN 7275 CG Mã hàng : Sanko SPN 7275 CG Thương hiệu : Bếp ga Sanko Loại sản phẩm : bếp ga

Bếp ga âm Sanko SH-282-GO

Giá: 4.300.000 Đ

Bếp ga âm Sanko SH-282-GO

Giá bán :  4.300.000 VNĐ Thông số kỹ thuật Bếp ga âm Sanko SH-282-GO : – 2 Bếp gas, màu xanh olive – Kích thước: 750 x 440 x 70 mm – Kích thước lắp đặt: 645 x 365 mm –

Bếp ga âm Sanko SPN 7271 GB

Bếp ga âm Sanko SPN 7271 GB

Giá bán :  2.000.000 VNĐ Thông số kỹ thuật Bếp ga âm Sanko SPN 7271 GB : Bếp gas Sanko SPN 7271 GB Mà hàng : Sanko SPN 7271 GB Thương hiệu : Bếp ga Sanko Loại sản phẩm : bếp

Bếp ga âm SANKO SPN 7273 GL

Bếp ga âm SANKO SPN 7273 GL

Giá bán :  2.400.000 VNĐ Thông số kỹ thuật Bếp ga âm SANKO SPN 7273 GL : Mã hàng : Sanko SPN 7273 GL Thương hiệu : Bếp ga Sanko Loại sản phẩm : bếp ga âm kính Số lượng bếp:

Bếp ga âm Sanko SPN 7276 CB

Bếp ga âm Sanko SPN 7276 CB

Giá bán :  2.000.000 VNĐ Thông số kỹ thuật Bếp ga âm Sanko SPN 7276 CB : Số lượng bếp 2 bếp gas Kích thước (DxRxC) 750 x 440 x 70 mm Kích thước lắp đặt (DxR) 645 x 365 mm

Bếp ga âm Sanko SPN 7374 GS

Bếp ga âm Sanko SPN 7374 GS

Giá bán :  2.600.000 VNĐ Thông số kỹ thuật Bếp ga âm Sanko SPN 7374 GS : Số lượng bếp 3 bếp gas Kích thước (DxRxC) 780 x 450 x 60 mm Kích thước lắp đặt (DxR) 645 x 365 mm

Bếp ga Sanko SPN 7375 CG

Bếp ga Sanko SPN 7375 CG

Giá bán :  3.600.000 VNĐ Thông số kỹ thuật Bếp ga Sanko SPN 7375 CG : Số lượng bếp 3 bếp gas Kích thước (DxRxC) 780 x 450 x 60 mm Kích thước lắp đặt (DxR) 645 x 365 mm Mặt

Bếp ga âm Sanko SPN 7376 CY

Bếp ga âm Sanko SPN 7376 CY

Giá bán :  3.600.000 VNĐ Thông số kỹ thuật Bếp ga âm Sanko SPN 7376 CY : Số lượng bếp 3 bếp gas Kích thước (DxRxC) 780 x 450 x 60 mm Kích thước lắp đặt (DxR) 645 x 365 mm

Bếp ga âm Sanko SH-388-BS

Bếp ga âm Sanko SH-388-BS

Giá bán :  4.000.000 VNĐ Thông số kỹ thuật Bếp ga âm Sanko SH-388-BS : – 3 Bếp gas, màu đen – Kích thước: 620 x 510 x 70 mm – Kích thước lắp đặt: 550 x 480 mm – Mặt

Bếp ga âm Sanko SH-286-FG

Bếp ga âm Sanko SH-286-FG

Giá bán :  4.000.000 VNĐ Thông số kỹ thuật Bếp ga âm Sanko SH-286-FG : MODEL SH-286-FG Mô tả 2 bếp gas, màu đỏ gạch Kích thước (DxRxC) 750 x 440 x 70 mm Kích thước lắp đặt (DxR) 645 x