Bếp ga âm Nasyo

Bếp ga âm NASYO 056-07C

Bếp ga âm NASYO 056-07C

Giá bán :3.400.000 VNĐ Bếp ga âm NASYO 056-07C hàng nhập khẩu nguyên chiếc 100% Thông số kỹ thuật Bếp ga âm NASYO 056-07C: Mặt kính chịu lực , chịu nhiệt .   – Hai lò nấu , 3 vòng lửa

Bếp ga âm NASYO AT056-07G

Bếp ga âm NASYO AT056-07G

Giá bán :4.200.000 VNĐ Bếp ga âm NASYO AT056-07G hàng nhập khẩu nguyên chiếc 100% Thông số kỹ thuật Bếp ga âm NASYO AT056-07G: -Hai lò nấu, 3 vòng lửa xoáy, 2 đầu hầm tiết kiệm gas -Péc đồng phủ gốm

Bếp ga âm NASYO AT056-07D

Giá: 3.100.000 Đ

Bếp ga âm NASYO AT056-07D hàng nhập khẩu nguyên chiếc 100% Thông số kỹ thuật Bếp ga âm NASYO AT056-07D: -Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt -Hai lò nấu, 3 vòng lửa xoáy, 2 đầu hầm tiết kiệm gas -Péc đồng

Bếp ga âm NASYO AT056-07A

Giá: 3.200.000 Đ

Bếp ga âm NASYO AT056-07A hàng nhập khẩu nguyên chiếc 100% Thông số kỹ thuật Bếp ga âm NASYO AT056-07A : -Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt -Hai lò nấu, 3 vòng lửa xoáy, 2 đầu hầm tiết kiệm gas -Péc đồng

Bếp ga âm NASYO AT056-07B

Bếp ga âm NASYO AT056-07B

Giá bán :3.900.000 VNĐ Bếp ga âm NASYO AT056-07B hàng nhập khẩu nguyên chiếc 100% Thông số kỹ thuật Bếp ga âm NASYO AT056-07B : Hai lò nấu, 3 vòng lửa xoáy, 2 đầu hầm tiết kiệm gas Péc đống phủ gốm

Bếp ga âm NASYO AT056-07E

Bếp ga âm NASYO AT056-07E

Giá bán :3.600.000 VNĐ Bếp ga âm NASYO AT056-07E hàng nhập khẩu nguyên chiếc 100% Thông số kỹ thuật Bếp ga âm NASYO AT056-07E : – Mặt kính chịu lực , chịu nhiệt . – Hai lò nấu , 3 vòng lửa