Bếp ga âm Marbella

Bếp ga âm Marbella MA-230G

Giá: 4.000.000 Đ

Bếp ga âm Marbella MA-230G

Bếp ga âm Marbella MA-230G hàng nhập khẩu nguyên chiếc Thông số kỹ thuật Bếp ga âm Marbella MA-230G Bếp âm kính 2 lò nấu. Kiềng bằng gang đúc chịu nhiệt cao Mặt kính đen chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm

Bếp ga âm Marbella MA-310G

Giá: 4.100.000 Đ

Bếp ga âm Marbella MA-310G

Bếp ga âm Marbella MA-310G hàng nhập khẩu nguyên chiếc Thông số kỹ thuật Bếp ga âm Marbella MA-310G Bếp âm kính 3 lò kiểu bát á, pép bằng đồng Kiềng bằng gang đúc chịu nhiệt cao Mặt kính đen chịu

Bếp ga âm Marbella MA-210G

Giá: 3.800.000 Đ

Bếp ga âm Marbella MA-210G

Bếp ga âm Marbella MA-210G hàng nhập khẩu nguyên chiếc Thông số kỹ thuật Bếp ga âm Marbella MA-210G Bếp âm kính 2 lò kiểu bát á, pép bằng đồng Kiềng bằng gang đúc chịu nhiệt cao Mặt kính đen chịu

Bếp ga âm Marbella MA-220G

Giá: 3.800.000 Đ

Bếp ga âm Marbella MA-220G

Bếp ga âm Marbella MA-220G hàng nhập khẩu nguyên chiếc Thông số kỹ thuật Bếp ga âm Marbella MA-220G Bếp âm kính 2 lò kiểu bát á, pép bằng đồng Kiềng bằng gang đúc chịu nhiệt cao Mặt kính đen chịu

Bếp ga âm Marbella MA-240G

Giá: 3.600.000 Đ

Bếp ga âm Marbella MA-240G

Bếp ga âm Marbella MA-240G hàng nhập khẩu nguyên chiếc Thông số kỹ thuật Bếp ga âm Marbella MA-240G Bếp âm kính 2 lò kiểu bát á, pép bằng đồng Kiềng bằng gang đúc chịu nhiệt cao Mặt kính đen chịu

Bếp ga âm Marbella MA-290G

Giá: 3.200.000 Đ

Bếp ga âm Marbella MA-290G

Bếp ga âm Marbella MA-290G hàng nhập khẩu nguyên chiếc Thông số kỹ thuật Bếp ga âm Marbella MA-290G Bếp âm kính 2 lò kiểu bát á, pép bằng đồng Kiềng bằng gang đúc chịu nhiệt cao Mặt kính đen chịu

Bếp ga âm Marbella MA-260G

Giá: 3.000.000 Đ

Bếp ga âm Marbella MA-260G

Bếp ga âm Marbella MA-260G hàng nhập khẩu nguyên chiếc Thông số kỹ thuật Bếp ga âm Marbella MA-260G Bếp âm kính 2 lò kiểu bát á, pép bằng đồng Kiềng bằng gang đúc chịu nhiệt cao Mặt kính đen chịu

Bếp ga âm Marbella MA-200G

Giá: 4.000.000 Đ

Bếp ga âm Marbella MA-200G

Bếp ga âm Marbella MA-200G hàng nhập khẩu nguyên chiếc Thông số kỹ thuật Bếp ga âm Marbella MA-200G Bếp âm kính 2 lò kiểu bát á, pép bằng đồng Kiềng bằng gang đúc chịu nhiệt cao Mặt kính đen chịu