Bếp ga âm Itazio

Bếp ga âm ITAZIO IT-734SB

Bếp ga âm ITAZIO IT-734SB

Giá bán : 4.000.000 VND Bếp ga âm ITAZIO IT-734SB hàng nhập khẩu nguyên chiếc Thông số kỹ thuật Bếp ga âm ITAZIO IT-734SB * Hai bếp : bếp phải 3,5KW – bếp trái 2,5KW * Bộ vành chia lửa hãng

Bếp ga âm ITAZIO IT-752SMC

Bếp ga âm ITAZIO IT-752SMC

Giá bán : 3.800.000 VND Bếp ga âm ITAZIO IT-752SMC hàng nhập khẩu nguyên chiếc Thông số kỹ thuật Bếp ga âm ITAZIO IT-752SMC * Hai bếp bằng nhau 3,5 KW * Bộ vành chia lửa hãng SMC sản xuất tại

Bếp ga âm ITAZIO IT-752VT

Giá bán : 2.300.000 VND Bếp ga âm ITAZIO IT-752VT hàng nhập khẩu nguyên chiếc Thông số kỹ thuật Bếp ga âm ITAZIO IT-752VT * Hai bếp bằng nhau 3,5 KW * Bộ vành chia lửa hãng VT sản xuất tại

Bếp ga âm ITAZIO IT-755SM

Bếp ga âm ITAZIO IT-755SM

Giá bán : 5.000.000 VND Bếp ga âm ITAZIO IT-755SM hàng nhập khẩu nguyên chiếc Thông số kỹ thuật Bếp ga âm ITAZIO IT-755SM * Hai bếp bằng nhau 3,5 KW * Bộ vành chia lửa hãng SOMIpress sản xuất tại

Bếp ga âm ITAZIO IT-7525J

Bếp ga âm ITAZIO IT-7525J

Giá bán : 3.900.000 VND Bếp ga âm ITAZIO IT-7525J hàng nhập khẩu nguyên chiếc Thông số kỹ thuật Bếp ga âm ITAZIO IT-7525J * Hai bếp bằng nhau 3,58 KW * Bộ vành chia lửa công nghệ 5 Jiclo