Bếp ga âm Cosmos

Bếp ga âm Cosmos GB 60GSF2A

Bếp ga âm Cosmos GB 60GSF2A

Giá bán : 3.400.000 VND Bếp ga âm Cosmos GB 60GSF2A thương hiệu Italy,sản xuất tại Malaysia Thông số kỹ thuật của Bếp ga âm Cosmos GB 60GSF2A: Hãng sản xuất COSMOS Số bếp 3 Tính năng -Ngắt gas tự động.

Bếp ga âm Cosmos GB 73GSF3A

Bếp ga âm Cosmos GB 73GSF3A

Giá bán : 2.500.000 VND Bếp ga âm Cosmos GB 73GSF3A thương hiệu Italy,sản xuất tại Malaysia Thông số kỹ thuật của Bếp ga âm Cosmos GB 73GSF3A: Hãng sản xuất COSMOS Số bếp 3 Tính năng -Ngắt gas tự động.

Bếp ga âm Cosmos 325G2

Bếp ga âm Cosmos 325G2

Giá bán : 3.500.000 VND Bếp ga âm Cosmos 325G2 thương hiệu Italy,sản xuất tại Malaysia Thông số kỹ thuật của Bếp ga âm Cosmos 325G2: Hãng sản xuất COSMOS Số bếp 2 Tính năng -Ngắt gas tự động. Đặc điểm

Bếp ga âm Cosmos GB 73GJY2A

Bếp ga âm Cosmos GB 73GJY2A

Giá bán : 2.900.000 VND Bếp ga âm Cosmos GB 73GJY2A thương hiệu Italy,sản xuất tại Malaysia Thông số kỹ thuật của Bếp ga âm Cosmos GB 73GJY2A: Hãng sản xuất COSMOS Số bếp 2 Tính năng -Ngắt gas tự động.

Bếp ga âm Cosmos GB 73GJY2B

Bếp ga âm Cosmos GB 73GJY2B

Giá bán : 2.900.000 VND Bếp ga âm Cosmos GB 73GJY2B thương hiệu Italy,sản xuất tại Malaysia Thông số kỹ thuật của Bếp ga âm Cosmos GB 73GJY2B: Hãng sản xuất COSMOS Số bếp 2 Tính năng -Ngắt gas tự động.

Bếp ga âm Cosmos GHG 732A

Bếp ga âm Cosmos GHG 732A

Giá bán : 2.500.000 VND Bếp ga âm Cosmos GHG 732A thương hiệu Italy,sản xuất tại Malaysia Thông số kỹ thuật của Bếp ga âm Cosmos GHG 732A: Hãng sản xuất COSMOS Số bếp 2 Tính năng -Ngắt gas tự động.

Bếp ga âm Cosmos GHG 733A

Bếp ga âm Cosmos GHG 733A

Giá bán : 3.000.000 VND Bếp ga âm Cosmos GHG 733A thương hiệu Italy,sản xuất tại Malaysia Thông số kỹ thuật của Bếp ga âm Cosmos GHG 733A: Hãng sản xuất COSMOS Số bếp 3 Tính năng -Ngắt gas tự động.

Bếp ga âm Cosmos 320G2

Bếp ga âm Cosmos 320G2

Giá bán : 3.500.000 VND Bếp ga âm Cosmos 320G2 thương hiệu Italy,sản xuất tại Malaysia Thông số kỹ thuật của Bếp ga âm Cosmos 320G2: Hãng sản xuất COSMOS Số bếp 2 Tính năng -Ngắt gas tự động. Đặc điểm

Bếp ga âm Cosmos 322G2

Bếp ga âm Cosmos 322G2

Giá bán : 3.500.000 VND Bếp ga âm Cosmos 322G2 thương hiệu Italy,sản xuất tại Malaysia Thông số kỹ thuật của Bếp ga âm Cosmos 322G2: Hãng sản xuất COSMOS Số bếp 2 Tính năng -Ngắt gas tự động. Đặc điểm

Bếp ga âm Cosmos CO 7802 SM

Bếp ga âm Cosmos CO 7802 SM

Giá bán : 8.500.000 VND Bếp ga âm Cosmos CO 7802 SM thương hiệu Italy,sản xuất tại Malaysia Thông số kỹ thuật của Bếp ga âm Cosmos CO 7802 SM: Mâm chia lửa somipreess kích thước:780*460mm   Bảo hành : 24

Bếp ga âm Cosmos 332L SSI

Bếp ga âm Cosmos 332L SSI

Giá bán : 6.000.000 VND Bếp ga âm Cosmos 332L SSI thương hiệu Italy,sản xuất tại Malaysia Thông số kỹ thuật của Bếp ga âm Cosmos 332L SSI: Bếp ga 3 bếp Mâm chia lửa somipress kích thước:760*450mm   Bảo hành

Bếp ga âm Cosmos 318AL AACS

Bếp ga âm Cosmos 318AL AACS

Giá bán : 5.000.000 VND Bếp ga âm Cosmos 318AL AACS thương hiệu Italy,sản xuất tại Malaysia Thông số kỹ thuật của Bếp ga âm Cosmos 318AL AACS: Bếp ga 3 bếp Mâm chia lửa somipress kích thước:730*430mm Bảo hành

Bếp ga âm Cosmos GB-60GSF2C

Bếp ga âm Cosmos GB-60GSF2C

Giá bán : 3.000.000 VND Bếp ga âm Cosmos GB-60GSF2C thương hiệu Italy,sản xuất tại Malaysia Thông số kỹ thuật của Bếp ga âm Cosmos GB-60GSF2C: Hãng sản xuất COSMOS Số bếp 2 Tính năng -Ngắt gas tự động. Đặc điểm

Bếp ga âm Cosmos 320D2

Bếp ga âm Cosmos 320D2

Giá bán : 3.700.000 VND Bếp ga âm Cosmos 320D2 thương hiệu Italy,sản xuất tại Malaysia Thông số kỹ thuật của Bếp ga âm Cosmos 320D2: Mâm chia lửa somipreess kích thước:780*460mm Bảo hành : 24 tháng Cam kết : Khi

Bếp ga âm Cosmos CO 7803 SM

Bếp ga âm Cosmos CO 7803 SM

Giá bán : 9.200.000 VND Bếp ga âm Cosmos CO 7803 SM thương hiệu Italy,sản xuất tại Malaysia Thông số kỹ thuật của Bếp ga âm Cosmos CO 7803 SM: Mâm chia lửa somipreess kích thước:780*460mm Bảo hành : 24 tháng

Bếp ga âm Cosmos 318AL AAS

Bếp ga âm Cosmos 318AL AAS

Giá bán : 4.700.000 VND Bếp ga âm Cosmos 318AL AAS thương hiệu Italy,sản xuất tại Malaysia Thông số kỹ thuật của Bếp ga âm Cosmos 318AL AAS: – Bếp gas âm Cosmos 318AL AAS – 2 bếp gas 3.5kw –