Bếp ga âm Catino

Bếp ga âm Catino CA Luxury X9

Giá: 6.280.000 Đ

Bếp ga âm Catino CA Luxury X9: – Bếp âm 2 lò – 3 vòng lửa – Chế độ pép hầm tiết kiệm gas – Hệ thống đánh lửa bằng pin (IC ) – Mặt kính chịu lựa chịu nhiệt

Bếp ga âm Catino CA Luxury X5

Giá: 6,480,000 Đ

Mã sản phẩm Catino CA – luxury x5 Hãng sản xuất Nhập khẩu Catino ITALY Loại sản phẩm Bếp gas âm kính Số bếp nấu 03 Số vòng lửa 03 + 03 Mặt bếp Kính chịu lực, chịu nhiệt dày

Bếp ga âm Catino CA Luxury X3

Giá: 5.380.000 Đ

  Mã sản phẩm Catino CA – luxury x3 Hãng sản xuất Nhập khẩu Catino ITALY Loại sản phẩm Bếp gas âm kính Số bếp nấu 02 Số vòng lửa 03 + 03 Mặt bếp Kính chịu lực, chịu nhiệt

Bếp ga âm Catino CA Luxury X2

Giá: 5.380.000 Đ

  Mã sản phẩm Catino CA – luxury x2 Hãng sản xuất Nhập khẩu Catino ITALY Loại sản phẩm Bếp gas âm kính Số bếp nấu 02 Số vòng lửa 03 + 03 Mặt bếp Kính chịu lực, chịu nhiệt

Bếp ga âm Catino CA Luxury X6

Giá: 3.580.000 Đ

  Mã sản phẩm Catino CA – luxury x6 Hãng sản xuất Nhập khẩu Catino ITALY Loại sản phẩm Bếp gas âm kính Số bếp nấu 02 Số vòng lửa 02 + 02 Mặt bếp Kính chịu lực, chịu nhiệt

Bếp ga âm Catino CA Luxury X4

Giá: 3.080.000 Đ

  Mã sản phẩm Catino CA – luxury x4 Hãng sản xuất Nhập khẩu Catino ITALY Loại sản phẩm Bếp gas âm kính Số bếp nấu 02 Số vòng lửa 02 + 02 Mặt bếp Kính chịu lực, chịu nhiệt

Bếp ga âm Catino CA Luxury X1

Giá: 3.580.000 Đ

  Mã sản phẩm Catino CA – luxury x1 Hãng sản xuất Nhập khẩu Catino ITALY Loại sản phẩm Bếp gas âm kính Số bếp nấu 02 Số vòng lửa 02 + 02 Mặt bếp Kính chịu lực, chịu nhiệt