Bếp ga âm Cata

Bếp gas âm Cata RCI 631 Ivory

Giá: liên hệ Đ

  Mã sản phẩm Cata RCI 631 Ivory Hãng sản xuất Cata Tây Ban Nha Loại sản phẩm Bếp gas âm Cata Số bếp nấu 04 Số vòng lửa 03 + 01 + 01 + 01 Mặt bếp Kính chịu

Bếp gas âm Cata 302 TI

Giá: liên hệ Đ

  Mã sản phẩm Cata 302 TI Hãng sản xuất Cata Tây Ban Nha Loại sản phẩm Bếp gas âm Cata Số bếp nấu 02 Số vòng lửa 01 + 01 Mặt bếp Inox Cảm ứng ngắt gas tự động

Bếp gas âm Cata GI 302

Giá: liên hệ Đ

  Mã sản phẩm Cata GI 302 Hãng sản xuất Cata Tây Ban Nha Loại sản phẩm Bếp gas âm Cata Số bếp nấu 02 Số vòng lửa 01 + 01 Mặt bếp Inox Cảm ứng ngắt gas tự động

Bếp gas âm Cata GI 631

Giá: liên hệ Đ

  Mã sản phẩm Cata GI 631 Hãng sản xuất Cata Tây Ban Nha Loại sản phẩm Bếp gas âm Cata Số bếp nấu 04 Số vòng lửa 01 + 01 + 01 + 03 Mặt bếp Inox Cảm ứng

Bếp gas âm Cata LGI 631

Giá: liên hệ Đ

Mã sản phẩm Cata LGI 631 Hãng sản xuất Cata Tây Ban Nha Loại sản phẩm Bếp gas âm Cata Số bếp nấu 04 Số vòng lửa 03 + 01 + 01 + 01 Mặt bếp Inox Cảm ứng ngắt

Bếp gas âm Cata XB 631

Giá: liên hệ Đ

Mã sản phẩm Cata XB 631 Hãng sản xuất Cata Tây Ban Nha Loại sản phẩm Bếp gas âm Cata Số bếp nấu 04 Số vòng lửa 01 + 01 + 01 + 03 Mặt bếp Inox Cảm ứng ngắt

Bếp gas âm Cata GI 604

Giá: liên hệ Đ

  Mã sản phẩm Cata GI 604 Hãng sản xuất Cata Tây Ban Nha Loại sản phẩm Bếp gas âm Cata Số bếp nấu 04 Số vòng lửa 01 + 01 + 01 + 01 Mặt bếp Inox Cảm ứng

Bếp gas âm Cata CB 631 A

Giá: liên hệ Đ

Mã sản phẩm Cata CB 631 A Hãng sản xuất Cata Tây Ban Nha Loại sản phẩm Bếp gas âm Cata Số bếp nấu 04 Số vòng lửa 01 + 01 + 03 + 01 Mặt bếp Kính chịu lực

Bếp gas âm Cata CI 631

Giá: liên hệ Đ

Mã sản phẩm Cata CI 631 Hãng sản xuất Cata Tây Ban Nha Loại sản phẩm Bếp gas âm Cata Số bếp nấu 04 Số vòng lửa 01 + 01 + 03 + 01 Mặt bếp Kính chịu lực chịu

Bếp gas âm Cata L 705 TI

Giá: liên hệ Đ

Mã sản phẩm Cata L 705 TI Hãng sản xuất Cata Tây Ban Nha Loại sản phẩm Bếp gas âm Cata Số bếp nấu 05 Số vòng lửa 01 + 01 + 03 + 01 + 01 Mặt bếp Inox

Bếp gas âm Cata LGD 631

Giá: liên hệ Đ

Mã sản phẩm Cata LGD 631 Hãng sản xuất Cata Tây Ban Nha Loại sản phẩm Bếp gas âm Cata Số bếp nấu 04 Số vòng lửa 01 + 01 + 01 + 03 Mặt bếp Inox Cảm ứng ngắt

Bếp ga âm Cata L 905 TI

Giá: Hãy liên hệ Đ

Bếp ga âm Cata L 905 TI

Bếp ga âm 5 vùng nấu 2 bếp vòng lửa trung ( 1.75kW ) 1 bếp 3 vòng lửa (3.5kW ) 1 bếp vòng lửa lớn ( 3kW ) 1 bếp vòng lửa nhỏ ( 1kW ) Đánh lửa bằng

Bếp ga âm Cata RCI 631 WH

Giá: Hãy liên hệ Đ

Bếp ga âm Cata RCI 631 WH

Bếp ga âm 4 vùng nấu 2 bếp vòng lửa trung ( 1.75kW ) 1 bếp ba vòng lửa ( 3.5kW ) 1 bếp vòng lửa nhỏ ( 1kW ) Đánh lửa bằng điện Hệ thống ngắt ga an toàn

Bếp ga âm Cata RCI 631 BK

Giá: Liên hệ Đ

Bếp ga âm Cata RCI 631 BK

Bếp ga âm 4 vùng nấu 2 bếp vòng lửa trung ( 1.75kW ) 1 bếp 3 vòng lửa ( 3.5kW ) 1 bếp vòng lửa nhỏ ( 1kW) Đánh lửa bằng điện Hệ thống ngắt ga an toàn Kiềng

Bếp ga âm Cata LCI 302 BK

Giá: 4.450.000 Đ

Bếp ga âm Cata LCI 302 BK

Bếp ga âm 2 vùng nấu 1 bếp vòng lửa trung ( 1.75 kW ) 1 bếp vòng lửa nhỏ ( 1 kW ) Đánh lửa bằng điện Hệ thống ngắt ga an toàn Kiềng bếp bằng thép chịu nhiệt

Bếp ga âm Cata L 705 CI BK

Giá: 10.700.000 Đ

Bếp ga âm L 705 CI BK

Bếp ga âm 5 vùng nấu 2 bếp vòng lửa trung ( 1.75 kW ) 1 bếp 3 vòng lửa (3.5 kW) 1 bếp vòng lửa lớn ( 3 kW ) 1 bếp vòng lửa nhỏ ( 1 kW )